Demiryolu

Ne alıyorsak enerjiye dönüştürüyoruz.
Size enerji veren yaşam enerjimizi sizden alıyoruz...

Ekonomik büyümenin sektörel dengesi açısından Türkiye’de enerji sektörü hayati önem taşımaktadır. Ticari engellerin ortadan kalktığı ve rekabetin keskinleştiği bu süreçte daha ucuz ve kaliteli mal üretmek, küresel rekabette ayakta kalmanın temel şartı haline gelmiştir.

Özellikle termik santrallerin parçalarında 40 yıllık bir tecrübeye sahip olan Aydıngör Makina santrallere ait bir çok parçanın imalatını yapmakta; ayrıca ülkemizde yapılamayan birçok parçanın imalatını gerçekleştirmiş olup bunun haklı gururunu taşımaktadır.