AR - GE

Ar-ge yönetim stratejimizin bir parçası değil, bizzat stratejimizdir.

Her Ar-ge çalışması mutlaka şu üç aşamayı içermelidir: ölçme, izleme ve değerlendirme. Bunu başarabilmek sistematik çalışmayla mümkündür.

Bu nedenle proje bazlı çalışma gereklidir. Her çalışma bir proje olarak ele alınmalı, gerekirse alt projelere bölünerek yetkili kişilerce yönetilmelidir. Her projenin mutlak suretle bir müşterisi olmalıdır.

Bizde Aydıngör Makina olarak müşteri istek ve taleplerine göre araştırma, geliştirme ve tasarım yapabilme yeteneğine sahip mühendislik kadrosu ile her ihtiyaca ve soruna çare olmak için kurum olarak gerekse birey olarak; Ar-ge'ye gereken ehemmiyeti veriyoruz çalışmalarımızı bu şekilde sürdürüyoruz.